Tụ hóa

Linh kiện điện tử tụ điện châu long

Sắp xếp bởi:


Tụ hóa 250V-220uF
Tụ hóa 250V-220uF

7.500 đ

Tụ hóa 50V-2200uF
Tụ hóa 50V-2200uF

3.000 đ

Tụ hóa 100V-1000uF
Tụ hóa 100V-1000uF

7.500 đ

Tụ hóa 50V-1000uF
Tụ hóa 50V-1000uF

3.000 đ

Tụ hóa 63V-220uF
Tụ hóa 63V-220uF

1.000 đ

Tụ hóa 25V-220uF
Tụ hóa 25V-220uF

500 đ

Tụ hóa 100V-470uF
Tụ hóa 100V-470uF

3.000 đ

Tụ hóa 160V-100uF
Tụ hóa 160V-100uF

2.000 đ

Tụ hóa 16V-100uF
Tụ hóa 16V-100uF

300 đ

Tụ hóa 50V-4,7uF
Tụ hóa 50V-4,7uF

550 đ

Tụ hóa 50V-1uF
Tụ hóa 50V-1uF

500 đ

Tụ hóa 50V-0,33uF
Tụ hóa 50V-0,33uF

500 đ

Tất cả có 13 kết quả.

zalo
Vinaphone: 0915743200 - Viettel: 0979423913