IC chức năng

Sắp xếp bởi:


LM339 DIP14
LM339 DIP14

3.000 đ

LM324 DIP14
LM324 DIP14

2.500 đ

LM311
LM311

3.500 đ

NE555 DIP8
NE555 DIP8

2.000 đ

KA3525 DIP 16
KA3525 DIP 16

4.500 đ

SN74HC02N DIP 14
SN74HC02N DIP 14

3.500 đ

SN74HC02D SOP 14
SN74HC02D SOP 14

3.000 đ

SN74HC125N DIP 14
SN74HC125N DIP 14

4.500 đ

SN74HC595D SOP 16
SN74HC595D SOP 16

2.000 đ

SN74HC595N DIP 16
SN74HC595N DIP 16

2.500 đ

74HC08N DIP 14
74HC08N DIP 14

3.500 đ

74HC04D SOP 14
74HC04D SOP 14

2.500 đ

Tất cả có 23 kết quả.

zalo
Vinaphone: 0915743200 - Viettel: 0979423913