Điôt

Điện tử châu long Điôt

Sắp xếp bởi:


KBL406 4A 600V SEP
KBL406 4A 600V SEP

2.500 đ

MIC 10A1000V
MIC 10A1000V

1.000 đ

MIC 6A1000V
MIC 6A1000V

1.000 đ

FR307 3A1000V
FR307 3A1000V

1.000 đ

FR207 2A1000V D0-41
FR207 2A1000V D0-41

350 đ

FR107 1A1000V D0-41
FR107 1A1000V D0-41

250 đ

1N4004 1A400V D0-41
1N4004 1A400V D0-41

250 đ

1N4742 1W12V D0-41
1N4742 1W12V D0-41

250 đ

1N4734 D0-41
1N4734 D0-41

250 đ

Tất cả có 15 kết quả.

zalo
Vinaphone: 0915743200 - Viettel: 0979423913