Điện trở sứ

Điện trở sứ, điện tử Châu Long, linh kiện điện tử chất lượng

Sắp xếp bởi:


Điện trở sứ 20W 1R 5%
Điện trở sứ 20W 1R 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 20W 2.2R 5%
Điện trở sứ 20W 2.2R 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 20W 4.7R 5%
Điện trở sứ 20W 4.7R 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 20W 10R 5%
Điện trở sứ 20W 10R 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 20W 22R 5%
Điện trở sứ 20W 22R 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 20W 47R 5%
Điện trở sứ 20W 47R 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 20W 100R 5%
Điện trở sứ 20W 100R 5%

2.000 đ

Điện trở sứ 20W 1K 5%
Điện trở sứ 20W 1K 5%

2.000 đ

Điện trở sứ 20W 10K 5%
Điện trở sứ 20W 10K 5%

5.000 đ

Điện trở sứ 10W 0.1R 5%
Điện trở sứ 10W 0.1R 5%

2.000 đ

Điện trở sứ 10W 1R 5%
Điện trở sứ 10W 1R 5%

2.000 đ

Điện trở sứ 10W 2R 5%
Điện trở sứ 10W 2R 5%

2.000 đ

Tất cả có 73 kết quả.

zalo
Vinaphone: 0915743200 - Viettel: 0979423913