Đầu cuối - Connector

Đầu cuối - Connector điện tử châu long

Sắp xếp bởi:


Đế ic 16Pin
Đế ic 16Pin

1.000 đ

Đế IC 40Pin
Đế IC 40Pin

1.000 đ

KF7.62 4P
KF7.62 4P

2.500 đ

KF7.62 3P
KF7.62 3P

2.500 đ

KF7.62 2P
KF7.62 2P

2.000 đ

HT5.08 5P
HT5.08 5P

4.500 đ

HT5.08 4P
HT5.08 4P

3.500 đ

HT5.08 3P
HT5.08 3P

3.000 đ

HT5.08 2P
HT5.08 2P

2.000 đ

Socket 40P
Socket 40P

12.000 đ

Socket 32P
Socket 32P

11.000 đ

Socket 28P
Socket 28P

10.000 đ

Tất cả có 17 kết quả.

zalo
Vinaphone: 0915743200 - Viettel: 0979423913